• مازندران، بابل، برج اصناف

تغییر رسته پروانه کسب

تغییر رسته پروانه کسب

جهت انجام تغییر رسته ابتدا به سایت نوین اصناف مراجعه نموده و پس از ورود به صفحه خود پس از ثبت درخواست با همراه داشتن مدارک زیر به اتحادیه مراجعه نمایید:

۱- اصل پروانه کسب

۲- یک قطعه عکس

۳- کد رهگیری دارایی با رسته جدید