• مازندران، بابل، برج اصناف

تغییر نشانی پروانه کسب

تغییر نشانی پروانه کسب

با همراه داشتن مدارک زیر به اتحادیه مراجعه فرمایید:

  • ۱- اصل پروانه کسب
  • ۲- اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه واحد جدید
  • ۳- استعلام کد پستی از اداره پست
  • ۴- یک قطعه عکس پرسنلی ۳*۴
  • ۵- کد رهگیری اداره دارایی