• مازندران، بابل، برج اصناف

درخواست مجوز محصولات دخانی

درخواست مجوز محصولات دخانی

این قسمت مخصوص افرادی است که دارای پروانه کسب خواربار فروشی یا سوپر مواد غذایی می‌باشند و جهت فروش اقلام دخانی خود نیاز به دریافت پروانه کسب فروش محصولات دخانی دارند.