• مازندران، بابل، برج اصناف

معرفی رسته

کد آیسیکرستهمساحت
۱۵۴۸۲۹/۱تولید کننده ادویه و نشاسته۶۰
۲۴۲۳۱۱تولید عرقیات گیاهی۱۰۰
۵۲۳۸۳۹/۷خرده فروشی ابزار وادوات و لوازم پرورش زنبور عسل۲۵
۵۱۲۸۱۱عمده فروشی روغن خوراکی ( جامد- مایع )۶۰
۵۱۲۸۱۲نمایندگی فروش روغن خوراکی (جامد ، مایع )۲۰
۱۵۴۸۲۹/۵بسته بندی حبوبات۶۰
۱۵۴۸۲۹/۱۷فرآوری و بسته بندی زیتون۵۰
۱۵۴۸۲۷تصفیه و بسته بندی نمک۱۰۰
۲۴۲۳۱۲تولید و بسته بندی داروهای گیاهی و سنتی۶۰
۵۲۲۹۱۴خرده فروشی مکمل های غذایی – رژیمی۱۲
۱۵۴۸۱۲تولید یخ۱۰۰
۵۲۲۲۱۷خرده فروشی شکلات۱۲
۱۵۱۹۲۱بسته بندی زعفران۳۰
۱۵۱۴۱۲تولید روغن از دانه های روغنی۵۰
۵۲۲۹۲۰خرده فروشی مواد دخانیات۱۲
۵۲۲۲۱۱خرده فروشی عسل۱۲
۵۱۲۹۱۱عمده فروشی آجیل و خشکبار ( خام و بو داده )۶۰
۱۵۱۹۳۱فرآوری و بسته بندی آجیل و خشکبار ( خام و بو داده )۶۰
۱۵۲۰۰۲ماست بندی۶۰
۵۲۵۲۱۰خرده فروشی از طریق دکه ها۶
۰۱۴۰۲۲دفتر جمع آوری شیر۱۰۰
۵۱۵۴۲۱عمده فروشی لوازم پرورش زنبور عسل۶۰
۲۴۲۹۰۳تولید انواع موم – ژلاتین و خمیر مجسمه سازی۶۰
۵۱۲۹۳۱عمده فروشی انواع شربت، مربا و عسل۶۰
۵۱۲۹۴۲عمده فروشی چای۶۰
۵۲۲۲۴۳خرده فروشی چای – قهوه – کاکائو۱۲
۵۲۲۲۴۴خرده فروشی ترشیجات و ادویه جات۱۲
۵۱۲۸۲۱عمده فروشی لبنیات۶۰
۵۱۲۹۴۱عمده فروشی دخانیات۱۸
۱۵۴۸۲۲بسته بندی سایر مواد غذایی طبقه بندی نشده در جای دیگر۶۰
۵۲۲۹۱۱خرده فروشی آب معدنی و نوشیدنی های گازدار۱۲
۵۲۲۲۴۸سوپر موادغذایی۱۰۰
۵۱۲۹۲۱عمده فروشی ادویه جات۶۰
۵۲۳۱۱۱خرده فروشی  گیاهان دارویی۱۲
۵۲۲۲۲۱خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )۱۲
۵۱۲۹۷۱عمده فروشی مواد و محصولات غذایی بصورت نمایندگی وپخش آن۶۰
۵۲۲۲۳۱خرده فروشی فرآورده های لبنی۱۸
۵۲۲۲۴۱  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)۱۲