• مازندران، بابل، برج اصناف

به اطلاع اعضا محترم می رسد جلسه ای در روز چهارشنبه ساعت ۱۱ صبح با حضور رئیس اتحادیه سید مرتضی اوصیا ،اعضای هیئت مدیره ، عمده فروشان و دو تن از اساتید اداره دارایی بابت سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی برگزار گردید، که در آن در مورد نحوه صدور صورت حساب های الکترونیکی بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه می توانید فیلم آموزشی این جلسه را مشاهده نمایید.

 

 

قسمت اول

قسمت دوم