• مازندران، بابل، برج اصناف

الزام دریافت شناسه یکتا

الزام دریافت شناسه یکتا
 • 10
 • فوریه
 • الزام دریافت شناسه یکتا

  به اطلاع اعضای محترم تحت پوشش می رسد طی بخشنامه واصله از اتاق اصناف ایران تمامی واحد های صنفی دارای مجوز باید برای دریافت شناسه یکتا اقدام نمایند. جهت ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات

  تگ های اخیر