• مازندران، بابل، برج اصناف

بازدید ریاست محترم اتحادیه از انجمن دیابت شهرستان بابل

بازدید ریاست محترم اتحادیه از انجمن دیابت شهرستان بابل
 • 14
 • ژانویه
 • بازدید ریاست محترم اتحادیه از انجمن دیابت شهرستان بابل

  به گزارش روابط عمومی اتحادیه ،رئیس اتحادیه سید مرتضی اوصیاء به همراه نائب رئیس اول جناب آقای محمدجعفر قنبر پور ، عضو هیئت مدیره جناب آقای حمید قانع و ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات

  تگ های اخیر