• مازندران، بابل، برج اصناف

برگزاری جلسه با برخی از اعضای اتحادیه

برگزاری جلسه با برخی از اعضای اتحادیه
 • 26
 • آگوست
 • برگزاری جلسه با برخی از اعضای اتحادیه

  طی برگزاری جلسه ای با برخی از اعضای تحت پوشش که مشکل بدهی روغن بابت افزایش ناگهانی قیمت در سال 1400 داشتند ، به بررسی و راهکاری برای حل ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات

  تگ های اخیر