• مازندران، بابل، برج اصناف

توزین و سنجش ترازوها توسط سازمان استاندارد

توزین و سنجش ترازوها توسط سازمان استاندارد
 • 29
 • ژوئن
 • توزین و سنجش ترازوها توسط سازمان استاندارد

  به اطلاع اعضای محترم تحت پوشش می رسد در راستای بازدید دوره ای سازمان استاندارد از ترازوها ضوابط و مقررات آن طی بخشنامه از سوی اتاق اصناف صادر گردید ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات

  تگ های اخیر