• مازندران، بابل، برج اصناف

ممنوعیت فروش سیگار الترونیک

ممنوعیت فروش سیگار الترونیک
 • 27
 • سپتامبر
 • ممنوعیت فروش سیگار الترونیک

  قابل توجه اعضای محترم تحت پوشش: براساس بخشنامه ارسال شده توسط وزارت بهداشت فروش و عرضه سیگار الکترونیکی، قلیان الکترونیکی، ویپ و محصولات گرم کننده تنباکو ممنوع شده و ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات

  تگ های اخیر