• مازندران، بابل، برج اصناف

ممنوعیت فروش سیگار سیما

ممنوعیت فروش سیگار سیما
 • 28
 • سپتامبر
 • ممنوعیت فروش سیگار سیما

  احتراما به استحضار اعضای محترم تحت پوشش می رسد طی بخشنامه واصله از وزارت صنعت، معدن و تجارت فروش سیگار سیما در فروشگاه ها ممنوع گردید. ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات

  تگ های اخیر