• مازندران، بابل، برج اصناف

نشست با رئیس انجمن دیابت شهرستان بابل

نشست با رئیس انجمن دیابت شهرستان بابل
 • 3
 • دسامبر
 • نشست با رئیس انجمن دیابت شهرستان بابل

  طی نشست ریاست محترم اتحادیه خواربار و لبنیات سیدمرتضی اوصیاء با جناب آقای مهندس مهدی عیسی پور رئیس انجمن دیابت شهرستان بابل و مهندس مرتضوی بازرس اتحادیه مقرر گردید ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات

  تگ های اخیر