• مازندران، بابل، برج اصناف

الزام دریافت شناسه یکتا

الزام دریافت شناسه یکتا

الزام دریافت شناسه یکتا

به اطلاع اعضای محترم تحت پوشش می رسد طی بخشنامه واصله از اتاق اصناف ایران تمامی واحد های صنفی دارای مجوز باید برای دریافت شناسه یکتا اقدام نمایند.

جهت دریافت این شناسه می توانید به سایت درگاه ملی مجوزها ( https://mojavez.ir ) مراجعه نمایید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تصاویر

اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات

تگ های اخیر