• مازندران، بابل، برج اصناف

توزین و سنجش ترازوها توسط سازمان استاندارد

توزین و سنجش ترازوها توسط سازمان استاندارد

توزین و سنجش ترازوها توسط سازمان استاندارد

به اطلاع اعضای محترم تحت پوشش می رسد در راستای بازدید دوره ای سازمان استاندارد از ترازوها ضوابط و مقررات آن طی بخشنامه از سوی اتاق اصناف صادر گردید که به شرح زیر می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تصاویر

اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات

تگ های اخیر