• مازندران، بابل، برج اصناف

شروع ثبت نام شکر

شروع ثبت نام شکر

شروع ثبت نام شکر

به اطلاع اعضای تحت پوشش می رسد ثبت نام شکر جهت دریافت شکر دولتی آغاز گردید و اعضا می توانند با گرفتن کد دستوری #۳۵۷۷۷*۶۶۵۵* درخواست خود را ثبت کنند.

نرخ خرید شکر ۲۷۰۰۰ تومان

نرخ فروش شکر ۲۸۰۰۰ تومان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تصاویر

اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات

تگ های اخیر