• مازندران، بابل، برج اصناف

ممنوعیت فروش سیگار الترونیک

ممنوعیت فروش سیگار الترونیک

ممنوعیت فروش سیگار الترونیک

قابل توجه اعضای محترم تحت پوشش:

براساس بخشنامه ارسال شده توسط وزارت بهداشت فروش و عرضه سیگار الکترونیکی، قلیان الکترونیکی، ویپ و محصولات گرم کننده تنباکو ممنوع شده و درصورت مشاهده از سوی ماموران مرکز بهداشت بخورد قانونی خواهد شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تصاویر

اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات

تگ های اخیر