• مازندران، بابل، برج اصناف

اعلام طرح جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز

اعلام طرح جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز
 • 21
 • آگوست
 • اعلام طرح جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز

  احتراما به اعضای تحت پوشش اعلام می شود بر اساس بخشنامه واصله از اداره محترم صنعت ،معدن و تجارت طرح جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز در شهرستان بابل ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات

  تگ های اخیر