• مازندران، بابل، برج اصناف

اعلام طرح جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز

اعلام طرح جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز

اعلام طرح جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز

احتراما به اعضای تحت پوشش اعلام می شود بر اساس بخشنامه واصله از اداره محترم صنعت ،معدن و تجارت طرح جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز در شهرستان بابل آغاز گردیده است، لذا از اعضای تحت پوشش درخواست می شود جهت جلوگیری از تبعات حاصله از پذیرش اتباع خارجی غیرمجاز امتناع نمایید و در صورت همکاری نسبت به قطع همکاری اقدام نمایید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تصاویر

اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات

تگ های اخیر