• مازندران، بابل، برج اصناف

جلسه آموزشی سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی

جلسه آموزشی سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی
 • 23
 • دسامبر
 • جلسه آموزشی سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی

  به اطلاع اعضا محترم می رسد جلسه ای در روز چهارشنبه ساعت 11 صبح با حضور رئیس اتحادیه سید مرتضی اوصیا ،اعضای هیئت مدیره ، عمده فروشان و دو ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات

  تگ های اخیر