• مازندران، بابل، برج اصناف

عدم بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز

عدم بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز
 • 26
 • نوامبر
 • عدم بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز

  بر اساس بخش نامه واصله از اتاق اصناف ایران و اداره اماکن عمومی استفاده از تمامی اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد مجوز در تمامی سطوح صنفی غیر قانونی می ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات

  تگ های اخیر