• مازندران، بابل، برج اصناف

عدم بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز

عدم بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز

عدم بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز

بر اساس بخش نامه واصله از اتاق اصناف ایران و اداره اماکن عمومی استفاده از تمامی اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد مجوز در تمامی سطوح صنفی غیر قانونی می باشد. و اشتغال اتباع خارجی منوط به اخذ روادید ورود با حق کار مشخص می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تصاویر

اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات

تگ های اخیر