• مازندران، بابل، برج اصناف

معرفی جناب آقای شیدالله کرامتی

معرفی جناب آقای شیدالله کرامتی
 • 26
 • نوامبر
 • معرفی جناب آقای شیدالله کرامتی

  آشنایی با آقای شیدالله کرامتی پیشکسوت خوار بار فروش ( بقالی ) در بابل یکی از مشاغل سنتی در ایران که ریشه چند ساله در میان مردم دارد ،خواربار ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات

  تگ های اخیر