• مازندران، بابل، برج اصناف

نصب تابلوی ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال

نصب تابلوی ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال
 • 21
 • آگوست
 • نصب تابلوی ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال

  بر اساس بخشنامه واصله از دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل بر نصب تابلوی ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال چه به صورت بسته و چه نخی ...


  ویدیوهای اخیر


  پروژه های ما

  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات
  اتحادیه لبنیات

  تگ های اخیر