• مازندران، بابل، برج اصناف

نصب تابلوی ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال

نصب تابلوی ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال

نصب تابلوی ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال

بر اساس بخشنامه واصله از دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل بر نصب تابلوی ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال چه به صورت بسته و چه نخی با این موضوعیت تاکید داشته است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تصاویر

اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات

تگ های اخیر