• مازندران، بابل، برج اصناف

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی با تعرفه ای متفاوت

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی با تعرفه ای متفاوت

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی با تعرفه ای متفاوت

طی مذاکرات انجام شده با نماینده بیمه معلم برای این دوره تعرفه پوشش ها با نرخ جدید به توافق رسیده شد که به اطلاع اعضا محترم تحت پوشش می رسد. جهت ثبت نام اعضا می توانند به اتحادیه مراجعه نمایند.

مبلغ پرداختی به شرح زیر می باشد:

زیر۶۰سال مبلغ سالیانه ۱۲۰۰۰۰۰ تومان—-از۶۱سال تا۷۰سال مبلغ سالیانه ۱۸۰۰۰۰۰تومان–بالای ۷۱سال مبلغ سالیانه۲۴۰۰۰۰۰تومان

بیمه عمرحوادث منجر به فوت ۶۵۴۰۰تومان برای سرپرستان اجباری و برای افراد تحت پوشش اختیاری می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تصاویر

اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات

تگ های اخیر