• مازندران، بابل، برج اصناف

برگزاری جلسه با برخی از اعضای اتحادیه

برگزاری جلسه با برخی از اعضای اتحادیه

برگزاری جلسه با برخی از اعضای اتحادیه

طی برگزاری جلسه ای با برخی از اعضای تحت پوشش که مشکل بدهی روغن بابت افزایش ناگهانی قیمت در سال ۱۴۰۰ داشتند ، به بررسی و راهکاری برای حل این مشکل پرداخته شد.

در ادامه به این نتیجه رسیده شد که اعضا تمامی مدارک را به همراه شکایتی به اتحادیه ارسال و در نهایت اتحادیه آن را به دیوان عدالت اداری انتقال دهد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تصاویر

اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات

تگ های اخیر