• مازندران، بابل، برج اصناف

نحوه دریافت استاندارد و اصالت کالا

نحوه دریافت استاندارد و اصالت کالا

نحوه دریافت استاندارد و اصالت کالا

طی بخش نامه ارسال شده از سوی اتاق اصناف شهرستان بابل، اعضای تحت پوشش می توانند جهت بررسی اصالت کالا و صحت استاندارد کد ده رقمی پروانه کالا را به سرشماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک نمایند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تصاویر

اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات
اتحادیه لبنیات

تگ های اخیر